Airrush Urban Windmill

De Airrush Urban Windmill is een compacte, stille windturbine geperfectioneerd voor stedelijke omgevingen voor grote en kleine gebouwen en outdoor evenementen.

De Airrush Urban Windmill is innovatief ontworpen om naadloos te integreren in bedrijfsgebouwen, wolkenkrabbers, flats, stadions, outdoor evenementen, sportevenementen.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijven, personen en gebeurtenissen kunnen nu hun betrokkenheid bij het milieu bevorderen, Met de installatie van de Airrush Urban Windmill kan men zonder de grote overhead en uitgaven dit realiseren op of aan het gebouw, dit in tegenstelling tot de traditionele windturbines

De Airrush Urban Windmill is niet alleen een publiciteitsstunt – de verbeterde Airrush diffuser-technologie zorgt voor een betere richting van turbulente wind in de richting van de bladen, het verhogen van de efficiency is van verrassend hoog niveau, terwijl het helpt om uw ecologische voetafdruk en de energiekosten te verlagen.

De Airrush Urban Windmill is een schone, alternatieve bron van energie, die gebruik maakt van schone energie die voor iedereen toegankelijk, goed voor het milieu en uw budget.

Airrush Urban Windmill

The Airrush Urban Windmill is a compact, quiet wind turbine perfected for urban environments, large and small buildings and outdoor events.

The Airrush Urban Windmill has been innovatively designed to integrate seamlessly into corporate buildings, skyscrapers, flats, stadiums, outdoor events, sports events and even homes with minimal intrusion and visual impact.

Socially responsible companies, individuals and events can now promote their commitment to the environment without the large overheads and outlay required of traditional wind turbines by installing Airrush Urban Windmills at their premises.

The Airrush Urban Windmill isn’t just a publicity stunt – the enhanced Airrush diffuser technology ensures improved direction of turbulent wind towards the blades, increasing the efficiency to surprisingly high levels while helping to reduce your carbon footprint and energy costs.

The Airrush Urban Windmill is a clean, alternative source of energy that makes using clean energy possible for everyone while being transparent, good for the environment and your budget.