Wij regelen uw installatie van begin tot eind.

Zodra wij van u bevestigd hebben gekregen dat u één of meer Airrush Urban Windmill(s) zou willen hebben, die op of aan de voorzijde van het gebouw moet worden geïnstalleerd, nemen wij alles over.

Indien van toepassing kan een bouwvergunning zonder gedoe worden ingediend.

Met onze kennis en ervaring zal de installatie van onze windmolens met alle gemakken worden gerealiseerd.Voor zover een bouwvergunning nodig is, hebben we een externe partij gecontracteerd met jarenlange ervaring in het aanvragen van deze.Zodra het wordt voorgelegd, wordt u geïnformeerd over de voortgang.

Een ander proces is de locatie ligging, die laat zien waar en hoe de Airrush Urban Windmill (s) op uw gebouw zal worden geplaatst. Dit proces wordt snel en eenvoudig uitgevoerd door één van onze relaties. De uitkomst van het proces wordt zowel aan u als aan Airrush teruggekoppeld. Het rapport bevat constructie berekeningen en een tekening van de assemblage. Ook kunt u deze zaken terugvinden in onze offerte.

Levering en installatie

Nadat uw bestelling is bevestigd volgens onze offerte, zal uw Airrush Urban Windmill (s) worden gereserveerd in ons productieproces. Wij vragen u hierbij rekening te houden met een levertijd van ongeveer 6 weken.

Als u hebt gekozen voor een kleur en / of belettering van uw Airrush Urban Windmill (s), zullen wij u een formulier toesturen met een sjabloon waarin u kunt aangeven hoe en waar de stickers en de kleur(en) codes moeten worden gebruikt. De stickers en kleuren worden toegepast tijdens de levertijd van 6 weken, houdt u er wel rekening mee dat u het ingevulde formulier wel zo snel mogelijk naar ons toestuurt..

Twee weken voor de installatie zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de installatie datum in te plannen. Transport, kraan en de installatie zal worden verstrekt door Airrush Urban Windmill en de volledige installatie volgens offerte wordt uitgevoerd in één dag. Daarna bent u de trotse eigenaar van uw eigen Airrush Urban Windmill (s).

We arrange your installation from start to finish.

After you notify us that you would like to have one or more Airrush Urban Windmills to be installed on or in front of your building, we will take over.

If applicable, a building permit can be submitted without hassle.

With our in-house knowledge and experience the installation of our windmills will be realized with all convenience. As far as a building permit is required, we have contracted an external party with years of experience in performing this application. Once it is submitted, you will be informed of the progress. Of course, we assume a positive result of the application.

Efficient and quick construction calculations

Another process is the site survey, which reveals where and how the Airrush Urban Windmill(s) will be placed on your building. This process is performed fast and simple by one of our relations. After an appointment is made with you directly a site survey is performed. The results will be reported back to you and Airrush. The report contains construction calculations and a drawing of the assembly. Our proposal will includes these items as well. 

Delivery and installation

After your order is confirmed to us according to our proposal, your Airrush Urban Windmill(s) will be reserved in our production process. We would like to ask you to take into account a delivery time of 6 weeks.

If you have chosen to color and sticker your Airrush Urban Windmill(s), we will send you a form with a template in which you can specify how and where the stickers and color(s)codes should be used. The stickers and colors will be applied during the delivery period of 6 weeks, provided of course that the templates dealt with are immediately returned.

Up to 2 weeks in advance you will be contacted by telephone for an appointment to schedule a day of installation that suits you. Transport, crane and installation will be provided by Airrush and the full installation according to the proposal is handled in one day. After that, you are the proud owner of your own Airrush Urban Windmill(s)!